Nem örülnek a Honvédkórház alkalmazottjai a hivatásos állományba való átsorolásnak, tömeges felmondás lehet belőle

Startlap - Startlap
Káosz közeli állapot jöhet.

Nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként a katonákra vonatkozó szigorú szabályok alá essenek – előre bejelentsék például, ha külföldre akarnak utazni vagy honvédelmi továbbképzésre kényszerítsék őket. Van olyan osztály, ahol minden orvos a felmondását tervezi. Újra a működésképtelenség szélére érhet a sürgősségi centrum is – írja a hvg.hu.

Nagyon nem elégedettek a közalkalmazottak

Általános ijedtséggel és ellenérzésekkel fogadta a portál információi szerint a Honvédkórház több ezer, eddig közalkalmazotti státusban foglalkoztatott dolgozója annak a parlament tavalyi utolsó, példátlan botrányba fulladt december 12-i ülésén elfogadott törvénynek a hatályba lépését, amely január 1-jével automatikusan az újonnan létrehozott, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba terelte a honvédségi fenntartású intézmények civil munkavállalóit – így többek között a kórház rengeteg orvosát, ápolóját és adminisztratív dolgozóját is. 

Elvileg több pénzt kapnának

Bár a törvény szerint az új jogviszony a közalkalmazottihoz képest többletjuttatásokat garantál a munkavállalóknak – a honvédelmi egészségügyben dolgozóknak 2019-ben például havi bruttó 39 200 forintos, 2022-re 63 ezer forintra növekvő bérkiegészítést – egyúttal olyan többletkötelezettségeket is, amelyet sokan nem szívesen vállalnának.

Az extra terhek kivágták a biztosítékot

A törvényt hatályba léptető miniszteri rendelet értelmében például „a honvédelmi készenlét fokozása, kiemelt, különösen katasztrófa-elhárítással vagy tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos feladat, egészségügyi, technikai biztosítás, nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség, a Honvédség különleges jogrendi működéséhez kapcsolódó feladatainak teljesítése esetén” a munkáltató előzetes értesítés nélkül elrendelheti, hogy a honvédelmi alkalmazott a munkahelyén vagy egy elrendelt helyszínen „ügyeletet teljesítsen”. De nem túl vonzó az a kitétel sem, amely szerint a honvédelmi alkalmazott évente legalább egy alkalommal köteles részt venni a szakterületéhez kapcsolódó elméleti honvédelmi továbbképzésen.

„Ha ilyen ambícióim lennének, nem ápolónak mentem volna, hanem eleve katonának”

– mondta a hvg.hu-nak egy az intézmény egy szakdolgozója, aki kollégái körében úgy látja, a legnagyobb ellenérzéseket nem is ez, vagy a fenti, a szabad mozgást és a tartózkodási hely szabad megválasztását korlátozó passzusok, sőt nem is a törvény azon része váltotta ki, amely a katonákhoz hasonlóan korlátozza a dolgozók véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadságát, hanem az alábbi bekezdés:

„ha a honvédelmi alkalmazott külföldre utazása tervezetten a három napot meghaladja, köteles azt a külföldre utazás megkezdése előtt legalább egy héttel a munkaköri leírásában meghatározott közvetlen felettese útján a munkáltatói jogkört gyakorlónak bejelenteni.”

A miniszter próbálta csillapítani a kedélyeket

Ugyan Benkő Tibor honvédelmi miniszter levélben igyekezett megnyugtatni a kórház dolgozóit, ám ez nem sikerült túl meggyőzőre a szakdolgozók egy része például egyből a felmondását tervezte, az álláskeresés időszakára bekalkulálva értelemszerűen azt is, hogy többévnyi munkaviszonya után mekkora végkielégítés jár majd neki.

A felmondóknak nem jár végkielégítés

Ezek után hidegzuhanyként érte a munkavállalókat az a héten frissen kézhez kapott minisztériumi tájékoztató, amelyből egyértelműen kiderül: aki december 31-ig még közalkalmazottként nem mondott fel, annak nem jár semmilyen végkielégítés. A törvény január elsejével ugyanis mindenkit automatikusan honvédelmi alkalmazottá minősített, és bár az érintetteknek csak a hónap közepéig kell nyilatkozniuk, hogy elfogadják-e az átminősítést, aki nem fogadja el vagy nem nyilatkozik, annak (mivel honvédelmi alkalmazotti munkakört nem honvédelmi alkalmazott nem tölthet bejogviszonya a nemleges nyilatkozatot, vagy a nyilatkozat elmulasztását követő első munkanappal megszűnik. Erről pedig így ír a friss törvény:

„a megszűnő jogviszony keretében – figyelemmel arra, hogy a jogviszony nem felmentéssel, hanem a törvény erejénél fogva szűnik meg – az érintett felmentési időre, vagy végkielégítésre nem válik jogosulttá.”

A HM humánpolitikai főosztályvezetője, Győri Péter Pál által írt levélen egyébként december 21-i dátum szerepel, vagyis az utána következő hétvégét figyelembe véve a dolgozóknak akkor is csak december 24-e és a két ünnep közötti két munkanap állt volna rendelkezésére a döntéshez, ha még a 2018-ban eljut hozzájuk a tájékoztató, ám azt különösen durvának nevezték a lapunknak nyilatkozók, hogy ők a levelet csak január 7-én, vagyis egy héttel a jogvesztő határidő lejárta után kapták kézhez – áll a portál cikkében.

Ez is érdekelhet

képcím

Megszavazta a fideszes többség a kata radikális módosítását

képcím

Kamala Harris az Egyesült Államok ideiglenes elnöke

képcím

Változhatnak a válás szabályai - Varga Judit benyújtotta a...