Megválasztották Balog Zoltán utódját a reformátusok - "beszédes igét" mondott az új elnök

Startlap - Startlap
A református zsinat azt kéri Balog Zoltántól, hogy "tudását, tapasztalatát továbbra is fordítsa az egyház javára". Steinbach József új zsinati lelkészi elnök azt kéri, ne bántsák tovább őket.

Egyhangúlag Steinbach József dunántúli püspököt választották meg a reformátusok éves tavaszi zsinatán a zsinat lelkészi elnökének – írja a Református.hu.

Mint ismert, Balog Zoltán a bicskei pedofilügy kapcsán kirobbant kegyelmi botrány miatt mondott le a zsinati elnöki tisztségéről még február közepén, ugyanakkor dunamelléki püspöki címét megtartotta.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata balatonszárszói, 2024. április 24-25én megtartott ülésén Steinbach József elnökké választása mellett a ciklus végéig Pásztor Dániel tiszáninneni püspök marad a zsinat lelkészi alelnöke.

Némileg meglepő, hogy a Református Egyház négy püspöke április 10-én kiadott egy nyilatkozatot, amelyben az állt, hogy a négy püspök Pásztor Dániel kinevezését támogatja a zsinat lelkészi elnökévé, mígy Steinbach Józsefet az alelnöki tisztség elnyerésében támogatják. Bennfentesekre hivatkozva a 444 korábban azt írta, hogy Pásztor és Steinbach egyaránt lojálisak Baloghoz. A négy püspök által jegyzett nyilatkozat ugyanakkor a Telex szerint erős üzenet volt a tiszántúli püspöknek, Fekete Károlynak, aki korábban távozásra szólította fel Balog Zoltánt, és aki a belső információk szerint 2021-ben és a mostani zsinaton is esélyes lett volna lelkészi vezetőnek.

“Jószándéka minden ponton felismerhető”

A Református Egyház Zsinata a Balatonszárszón kiadott határozatában “kifejezi köszönetét és hálát ad a Mindenható Istennek mindazért, melyet a XV. zsinati ciklus első három évében Balog Zoltán püspök hűséges egyházépítő szolgálata eredményezett. A mi szeretett református egyházunkért, magyar nemzetünkért és a keresztyén egységért szakadatlan megfeszített munkával alázatosan tevékenykedett az elmúlt években, zsinati szolgálata előtt is”.

Mint írják, Balog püspökként az egyház életét kívánta megújítani, szervezettebbé tenni, valamint a magyar nemzet megmaradását és gyarapodását szolgálta.

“Egyházunkért és nemzetünkért végzett jószándéka közéleti szerepvállalásában minden ponton felismerhető”

– fogalmaznak a határozatban, amelyben említést tesznek a kegyelmi botrányban játszott szerepéről is.

“Bűnbánó szívvel bocsánatot kért”

“Szerteágazó szolgálatában közéleti szerepvállalása során hibázott, melyet a társadalom egy része, a média elfogult munkatársai és egyházunk igazságot kereső tagjai közül egyesek súlyos kritika alá vettek. Az eltérő véleményeket tiszteletben tartjuk” – olvasható a határozatban. Ugyanakkor kijelentik:

a püspök a hibáért és annak következményeiért “bűnbánó szívvel bocsánatot kért”.

Arra kérik Balogot, hogy “maradjon meg református egyházunk munkájának végzésében, és Istentől kapott tehetségét, tudását, tapasztalatát továbbra is fordítsa egyházunk javára. Erre a jövőben is nagy szükségünk lesz”.

A zsinati határozat szerint a méltányos kritikák mellett az utóbbi hónapokban Balogot a Református Egyház nevében méltatlan támadások is érték, amelyeket  a zsinat az egyházzal szembeni támadásnak tekint. “Ezért a Magyarországi Református Egyház határozottan visszautasít minden kívülről vagy belülről jövő olyan beavatkozást, amely az egyházunk belső autonómiáját sérti. Visszautasítjuk azt a törekvést is, mely az egyháztagság részéről jogszerűen felmerülő kritikát a média által felerősítve pártpolitikai célokra kívánja felhasználni”” – írták.

A jogszerű kritikát megfogalmazók alatt valószínűleg nem azt a 130 református lelkészt, presbitert és egyháztag értelmiségit, valamint petíciózó hívek sokaságát értik, akik lemondásra szólították fel Balogot a püspöki megbízatásáról, ez ugyanis a mai napig nem következett be.

“Beszédes a mai Ige”

Steinbach József, az új zsinati lelkészi elnök székfoglalóját azzal indította, hogy “Isten Igéjén tájékozódunk, és beszédes a mai Ige”. “(8) Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. (9) Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (10) Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje” – olvasható a Református.hu oldalán.

Steinbach azzal folytatta, hogy “az Úr elé csak bűnbánattal, bűnvallással járulhatunk. Nem a másikra mutatunk, hanem mi saját magunk tartunk bűnbánatot”.

Az új zsinati elnök Balog Zoltán nevét nem említve az elmúlt pár hónap botrányairól is szót ejtett általánosságban. “A Magyarországi és a Magyar Református Egyház nagy családjában, egységgel és alázattal – még kritikus időkben is – mindent megtettünk azért, hogy a nehéz helyzetben lévők, bántalmazottak, rászorulók ügyét a Jézus Krisztustól tanult szeretettel hordozzuk. Ezt bizonyíthatják sokan, akik szintén kétség nélkül tudják, hogy egyházunkban elfogadhatatlan bármiféle bántalmazás!” – fogalmazott Steinbach József.

“Mit kell tenni ezek után?” – tette fel a kérdést, amit így válaszolt meg: “Megrendültünk, megnyugodni, Igére figyelni, imádkozni kell, hadd térjünk magunkhoz, az Úrhoz fordulva, újra egységben, hitben és reménységben szolgálva. Az Úr, adjon nekünk bocsánatot, megújulást, és ezért mindent meg is kell tennünk. Stabilizálni kell, hitelünket visszaadni azoknak, akik csalódtak bennünk”.

A zsinati elnök azt kérte, ne bántsák tovább őket, engedjék őket szolgálni, akiket pedig megbántottak, bocsássanak meg és “engedjék jóvátenni”.

Címlapkép: MTI Fotó: Krizsán Csaba

Ez is érdekelhet

képcím

Ingyen kapott egy 1,4 milliárdos ingatlant az államtól Balog...

képcím

Rendőrök akartak elvinni egy lelkészt - Balog Zoltán menteni...

képcím

Felszólalt Magyar Péter tüntetésén, kirúgták Tarr Zoltánt a...