Ghost cikk blokk

Ghost cikk doboz

2016.04.28. 13:25

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Central Digitális Média Kft.  (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Startlap (http://www.startlap.hu/) oldalain elérhető vagy a a Startlaphoz egyéb módon köthető, alább felsorolt információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal vagy Startlap) használatának feltételeit tartalmazza, és a Central Digitális Média Kft. valamint a Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés.

2. Nem regisztrált igénybevevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.

3. Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.

4. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

5. A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (Adatkezelési Tájékoztató, Egyedi Adatkezelési Tájékoztató stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

6. Bármely, Startlap-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Startlap-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja, hogy kezdőoldalként segítse a Felhasználók és Látogatók internetes tevékenységét, és ennek keretében különböző funkciókkal támogatja a keresést, adott témakörök szerint és/vagy egyéb kategorizálás mentén a tájékozódást, a népszerű webes szolgáltatások elérését, valamint lehetővé teszi a kiválasztott weboldalak linkjeinek gyűjtését és rendszerezését.

2. A Szolgáltatás lényege tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét – ideértve nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított aloldalakat is –bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Az * jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. A regisztráció

1. A Szolgáltatás egyes részei csak regisztrációval vehetőek igénybe. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját.

2. A regisztrációval létrejön a Felhasználó profilja (továbbiakban: Startlap Profil), amelybe a regisztráció során megadott felhasználó név és jelszó segítségével belépve veheti igénybe a Felhasználó a regisztrációhoz kötött részszolgáltatásokat.

3. A regisztrációval igénybe vehető részszolgáltatásokat nyújtó, önálló felhasználási feltételekkel rendelkező egyéb szolgáltatások: Lap.hu linkajánlás (http://www.lap.hu/felhasznalasi_feltetelek/).

IV. A Szolgáltatás részletei

1. Saját Startlap

1.1. Felhasználók számára érhető el az ún. Saját Startlap funkció, amely lehetővé teszi a Kedvenc linkek dobozba tetszőleges számú link elmentését , és ezzel a Szolgáltatás testre szabását a Felhasználó szokásainak megfelelően,. Az oldalra történt bejelentkezést követően bármely számítógépről elérheti a Felhasználó az általa elmentett, a Szolgáltató által tárolt linkeket. A Kedvenc linkek szolgáltatás részletes ismertetése itt található: http://www.startlap.hu/kedvenc_linkek/tutorial/

1.2. A Kedvenc linkek dobozból elérhető Közös linkek aloldalon egy automatizmus segítségével, az egyes felhasználóktól függetlenített statisztikai módszerekkel kialakított sorrend látható a Felhasználók által felvett linkekből, legnépszerűbb címkékből és témákból. Az itt kialakult sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét.

1.3. A Közös linkek aloldalon a „Most felkapott” oszlopban található linkek melletti „Küldés” gomb kattintásával a Szolgáltató lehetőséget nyújt a Felhasználónak egyedi elektronikus levél küldésére az alábbi feltételekkel:

a. A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja, és a levél küldését megelőzően megadja nevét oly módon, hogy a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját.

b. Felhasználó a levelet egyidejűleg csak egy címzettnek tudja elküldeni.

1.4. Felhasználók számára lehetőség van úgynevezett automatikus belépés választására, amelynek lényege, hogy a Startlap megnyitásakor a Felhasználó automatikusan Saját Startlapjára lép be. Kérjük, hogy csak abban az esetben használja ezt a funkciót, ha az Ön által használt végfelhasználói készülék elég biztonságos (csak Ön használja, vagy van saját felhasználóneve és jelszava hozzá, amit más nem ismer)!

1.5. Látogatók 3 linket tudnak elmenteni a Kedvenc linkek dobozba a Weboldal keretén belül oly módon, hogy azt az általuk használt számítógép cookie-ban tárolja, azonban számukra a Saját Startlap egyéb funkciói nem elérhetőek.

2. Hírlevek és közvetlen üzletszerzési célú megkeresések
A regisztráció során a felhasználó hozzájárulhat, hogy a Szolgáltató megadott e-mail címére Hírleveleket küldjön (Startlap Heti hírlevél, Startlap Kupon hírlevél), valamint a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségein közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse (továbbiakban: eDM vagy elektronikus hirdetés). Hírlevél(ek) fogadása regisztrációtól függetlenül nem lehetséges. A Felhasználó bármikor letilthatja Startlap Profiljában a Beállítások menüpontban bármelyik Hírlevél és/vagy az eDM fogadását, valamint az elektronikus levelek alján található Leiratkozás link lekattintásával is megteheti ezt, továbbá a Szolgáltatónak küldött postai vagy elektronikus levélben is visszavonhatja hozzájárulását. A regisztráció Felhasználó kezdeményezésére történő törlésével a Hírlevelek és eDM küldésére vonatkozó felhasználói hozzájárulás visszavontnak minősül. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy a Szolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

3. Startlap Fórum (http://lapforum.lap.hu)
Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szerződés keretei között írásokat, véleményeket, hozzászólásokat tehetnek, fényképeket, videókat illeszthetnek be, a Súgóban meghatározott szolgáltatási funkciókat használhatnak, továbbá más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé.
A Felhasználó köteles a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályok betartására, melyeket a jelen Szerződés részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el! A Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Tartalmi szabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Tartalmi szabályzatba ütközik és arról a Szolgáltató tudomást szerez, a Szolgáltató dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve dönt a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációja törléséről.

A Fórum használata regisztrációhoz kötött. Abban az esetben, ha a Felhasználó már regisztrált Felhasználó, de a Startlap Fórum szolgáltatást még nem vette igénybe, úgy a Fórum használatához el kell fogadnia a Tartalmi szabályzatot. Az így létrejövő Fórum Profiljában a Felhasználó különböző beállításokat tud alkalmazni a Fórum keretében történő megjelenésére vonatkozóan, és összesítve láthatja a Startlap Fórumon kifejtett aktivitásait.
A regisztráció valamennyi, a http://lapforum.lap.hu/ oldalon elérhető Fórumhoz jogosultságot biztosít. A Fórum egyes elemeinek részletes leírását a Súgó tartalmazza. A Súgó a Fórumszabályzat része.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes Fórumokat, témákat, topikokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon. (pl.: kampánycsend idején), avagy új Fórumokat tegyen elérhetővé.

4. Közösségi ablak
A „Közösségi ablak” használatával a Felhasználó, valamint a Látogató egyes külső szolgáltatóknál létező egyedi azonosítója megadásával a külső szolgáltató által biztosított részszolgáltatásokat tudja igénybe venni az ott részletezett szabályok szerint.

5. Startlap Kupon
A Startlap Kupon oldalon különféle szolgáltatások és/vagy termékek kedvezményes igénybevételét illetve megvásárlását biztosító más weboldalakra mutató linkeket, illetve esetenként meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosító kuponokat gyűjtünk össze. A kedvezmények érvényesítésére illetve felhasználására vonatkozó feltételek az adott kedvezményt kínáló weboldalon érhetőek el. A Startlap Kupon oldalon összegyűjtött aktuális ajánlatokról, illetve ezek változásáról a Startlap Kupon Hírlevél nyújt tájékoztatást, melyre a feliratkozás a Startlapon történő regisztrációkor, illetve regisztráció után a Beállítások menüpontban lehetséges. (lásd IV. 2. pont).

6. Az egyes linkek mellett esetenként található „TIPP” jelzés kizárólag a Szerkesztőség önálló, szubjektív véleményét tükröző értékítélet, és a széleskörű tájékoztatást, az online megjelenések fejlődését, valamint az ezen a téren történő szemléletváltoztatást kívánja szolgálni. Szolgáltató az online médiapiacon betöltött szerepéből adódóan aktív szerepet kíván vállalni a webes felülettrendek formai és tartalmi színvonalának alakításában, így „TIPP” jelzést azon weboldalra mutató link kaphat, amely weboldal megjelenését, felépítését, funkcióit tekintve - a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével - a Szerkesztőség megítélése szerint kitűnik az általuk ismert hasonló oldalak közül, újdonságot mutat vagy különösen ötletes, megoldásait tekintve példaértékű, és így alkalmas az internetes kultúra és designszokások fejlesztő befolyásolására. A „TIPP” jelzés alkalmazása egyetlen esetben sem jelenti azt, hogy a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat, árukat, programokat, stb. a Szerkesztőség ajánlaná, vagy igénybevételüket, megvásárlásukat javasolná, illetve hogy ezek ösztönzése lenne a cél.

7. Az egyes linkek mellett esetenként található „ÚJ” jelzés kizárólag a Szerkesztőség döntése alapján, a Weboldalon újonnan szereplő linkek mellett jelenhet meg l.

8. Az Add a Startlaphoz! gomb megjelenítésével bármely weboldal tulajdonosa/üzemeltetője lehetővé teheti felhasználói számára, hogy a weboldalára mutató linket a Startlapon regisztrált Felhasználók egyetlen gomb kattintásával a Kedvenc linkek gyűjteményébe tegyék, és így Saját Startlapjukról közvetlenül és könnyedén elérhessék az adott weboldalt. Részletes leírás itt:http://www.startlap.hu/webmester/

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Saját Startlap

1.1. Felhasználók számára érhető el az ún. Saját Startlap funkció, amely lehetővé teszi a Kedvenc linkek dobozba tetszőleges számú link elmentését , és ezzel a Szolgáltatás testre szabását a Felhasználó szokásainak megfelelően,. Az oldalra történt bejelentkezést követően bármely számítógépről elérheti a Felhasználó az általa elmentett, a Szolgáltató által tárolt linkeket. A Kedvenc linkek szolgáltatás részletes ismertetése itt található: http://www.startlap.hu/kedvenc_linkek/tutorial/

1.2. A Kedvenc linkek dobozból elérhető Közös linkek aloldalon egy automatizmus segítségével, az egyes felhasználóktól függetlenített statisztikai módszerekkel kialakított sorrend látható a Felhasználók által felvett linkekből, legnépszerűbb címkékből és témákból. Az itt kialakult sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét.

1.3. A Közös linkek aloldalon a „Most felkapott” oszlopban található linkek melletti „Küldés” gomb kattintásával a Szolgáltató lehetőséget nyújt a Felhasználónak egyedi elektronikus levél küldésére az alábbi feltételekkel:

a. A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja, és a levél küldését megelőzően megadja nevét oly módon, hogy a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját.

b. Felhasználó a levelet egyidejűleg csak egy címzettnek tudja elküldeni.

1.4. Felhasználók számára lehetőség van úgynevezett automatikus belépés választására, amelynek lényege, hogy a Startlap megnyitásakor a Felhasználó automatikusan Saját Startlapjára lép be. Kérjük, hogy csak abban az esetben használja ezt a funkciót, ha az Ön által használt végfelhasználói készülék elég biztonságos (csak Ön használja, vagy van saját felhasználóneve és jelszava hozzá, amit más nem ismer)!

1.5. Látogatók 3 linket tudnak elmenteni a Kedvenc linkek dobozba a Weboldal keretén belül oly módon, hogy azt az általuk használt számítógép cookie-ban tárolja, azonban számukra a Saját Startlap egyéb funkciói nem elérhetőek.

2. Hírlevek és közvetlen üzletszerzési célú megkeresések
A regisztráció során a felhasználó hozzájárulhat, hogy a Szolgáltató megadott e-mail címére Hírleveleket küldjön (Startlap Heti hírlevél, Startlap Kupon hírlevél), valamint a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségein közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse (továbbiakban: eDM vagy elektronikus hirdetés). Hírlevél(ek) fogadása regisztrációtól függetlenül nem lehetséges. A Felhasználó bármikor letilthatja Startlap Profiljában a Beállítások menüpontban bármelyik Hírlevél és/vagy az eDM fogadását, valamint az elektronikus levelek alján található Leiratkozás link lekattintásával is megteheti ezt, továbbá a Szolgáltatónak küldött postai vagy elektronikus levélben is visszavonhatja hozzájárulását. A regisztráció Felhasználó kezdeményezésére történő törlésével a Hírlevelek és eDM küldésére vonatkozó felhasználói hozzájárulás visszavontnak minősül. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy a Szolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

3. Startlap Fórum (http://lapforum.lap.hu)
Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szerződés keretei között írásokat, véleményeket, hozzászólásokat tehetnek, fényképeket, videókat illeszthetnek be, a Súgóban meghatározott szolgáltatási funkciókat használhatnak, továbbá más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé.
A Felhasználó köteles a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályok betartására, melyeket a jelen Szerződés részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el! A Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Tartalmi szabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Tartalmi szabályzatba ütközik és arról a Szolgáltató tudomást szerez, a Szolgáltató dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve dönt a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációja törléséről.

A Fórum használata regisztrációhoz kötött. Abban az esetben, ha a Felhasználó már regisztrált Felhasználó, de a Startlap Fórum szolgáltatást még nem vette igénybe, úgy a Fórum használatához el kell fogadnia a Tartalmi szabályzatot. Az így létrejövő Fórum Profiljában a Felhasználó különböző beállításokat tud alkalmazni a Fórum keretében történő megjelenésére vonatkozóan, és összesítve láthatja a Startlap Fórumon kifejtett aktivitásait.
A regisztráció valamennyi, a http://lapforum.lap.hu/ oldalon elérhető Fórumhoz jogosultságot biztosít. A Fórum egyes elemeinek részletes leírását a Súgó tartalmazza. A Súgó a Fórumszabályzat része.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes Fórumokat, témákat, topikokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon. (pl.: kampánycsend idején), avagy új Fórumokat tegyen elérhetővé.

4. Startlap Kupon
A Startlap Kupon oldalon különféle szolgáltatások és/vagy termékek kedvezményes igénybevételét illetve megvásárlását biztosító más weboldalakra mutató linkeket, illetve esetenként meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosító kuponokat gyűjtünk össze. A kedvezmények érvényesítésére illetve felhasználására vonatkozó feltételek az adott kedvezményt kínáló weboldalon érhetőek el. A Startlap Kupon oldalon összegyűjtött aktuális ajánlatokról, illetve ezek változásáról a Startlap Kupon Hírlevél nyújt tájékoztatást, melyre a feliratkozás a Startlapon történő regisztrációkor, illetve regisztráció után a Beállítások menüpontban lehetséges. (lásd IV. 2. pont).

5. Az egyes linkek mellett esetenként található „TIPP” jelzés kizárólag a Szerkesztőség önálló, szubjektív véleményét tükröző értékítélet, és a széleskörű tájékoztatást, az online megjelenések fejlődését, valamint az ezen a téren történő szemléletváltoztatást kívánja szolgálni. Szolgáltató az online médiapiacon betöltött szerepéből adódóan aktív szerepet kíván vállalni a webes felülettrendek formai és tartalmi színvonalának alakításában, így „TIPP” jelzést azon weboldalra mutató link kaphat, amely weboldal megjelenését, felépítését, funkcióit tekintve - a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével - a Szerkesztőség megítélése szerint kitűnik az általuk ismert hasonló oldalak közül, újdonságot mutat vagy különösen ötletes, megoldásait tekintve példaértékű, és így alkalmas az internetes kultúra és designszokások fejlesztő befolyásolására. A „TIPP” jelzés alkalmazása egyetlen esetben sem jelenti azt, hogy a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat, árukat, programokat, stb. a Szerkesztőség ajánlaná, vagy igénybevételüket, megvásárlásukat javasolná, illetve hogy ezek ösztönzése lenne a cél.

6. Az egyes linkek mellett esetenként található „ÚJ” jelzés kizárólag a Szerkesztőség döntése alapján, a Weboldalon újonnan szereplő linkek mellett jelenhet meg l.

7. Az Add a Startlaphoz! gomb megjelenítésével bármely weboldal tulajdonosa/üzemeltetője lehetővé teheti felhasználói számára, hogy a weboldalára mutató linket a Startlapon regisztrált Felhasználók egyetlen gomb kattintásával a Kedvenc linkek gyűjteményébe tegyék, és így Saját Startlapjukról közvetlenül és könnyedén elérhessék az adott weboldalt. Részletes leírás itt:http://www.startlap.hu/webmester/

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. A felhasználói jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni Profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért.

4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

5. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Saját Startlapok tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését.

6. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
"Startlap www.startlap.hu"

VI. Felelősségi kérdések

1. Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban („AS IS”)nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

2. A regisztrációkor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.

4. A dobozok, valamint a dobozokon belül a linkek kialakított sorrendje nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Saját Startlap szolgáltatással vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

6. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

7. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

8. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

VII. A Szerződés megszűnése

1. A Szerződés megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével, amely esetben a Profilban mentett információk is törlésre kerülnek, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésének módjai:

a. A Felhasználó a Profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját.

b. A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól postai vagy elektronikus levélben regisztrációja törlését, melyet a Szolgáltató a kérés kézhez vételét követő 30 napon belül hajt végre.

c. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

d. A Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját a Profilba történő utolsó belépéstől számított 2 év elteltével.

2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A Felhasználók és Látogatók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

2. A Weboldallal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi oldalon teheti meg: http://ugyfelkapu.lap.hu/

Budapest, 2015. március 31.