Miért kell a szervezetnek is lekövetnie a vállalati változásokat?

Gyorsuló világunkban az egyre nagyobb teljesítmény szerepe nő. A modern vállalatok működéséhez már nem elegendő „az így szoktuk”, „jó lesz így is”, vagy a saját kútfőből létrejött megoldások.

Szerző: Szponzorált tartalom

Forrás: startlap.hu | 2018-06-21 16:17

Vállalkozást vezetni mindig kihívás, hiszen folyamatosan meg kell felelni számos változó feltételnek, a piaci igényektől kezdve a törvényi szabályozásig. Az utóbbi időben azonban ezt a pályát még a munkaerőhelyzet is tovább nehezítette. De minden időszaknak megvannak a kihívásai – foglalja össze Németh Gergely a Budapesti Metropolitan Egyetem Szervezetfejlesztő- tanácsadó szakirány alapító vezetője.

A cégek számára korántsem mindegy, hogyan kezelik a meglévő és a potenciális alkalmazottakat, milyen munkáltatói márkát alakítanak ki, milyen hangulatot teremtenek a munkavállalóik között. A kínált perspektíva, az inspiráció és jutalmazás eszközei, módszertana egyre fontosabbá válik. Bizony, mindez nem megy magától, a legtöbb esetben tanulással és tervezéssel jár – mégpedig a megfelelő szakemberek bevonásával.

Gyorsuló világunkban az egyre nagyobb teljesítmény szerepe nő. A modern vállalatok működéséhez már nem elegendő „az így szoktuk”, „jó lesz így is”, vagy a saját kútfőből létrejött megoldások.

Mi lehet a megoldás?

Könyvtárnyi szakirodalom és gyakorlati tapasztalat jött létre, hogy hogyan lehet kis és nagy vállalatoknál a hatékonyságot felépíteni a fenntarthatóság igénye mellett.

Ez a tudomány ma már akkorára nőtt, hogy külön a menedzsment tudomány, a vállalkozásgazdaságtan, a gazdaságpszichológia/viselkedés közgazdaságtan, stb. tudományai foglalkoznak a kérdéssel. A szervezetfejlesztés ezen tudományok ismereteit foglalja össze azzal az igénnyel, hogy ha a vezető, tulajdonos vagy a döntéshozó ezeket alkalmazni szeretné, hogyan tegye a leghatékonyabban. Hogyan tudja bevezetni saját szervezetébe, szervezeti egységébe ezen modern és hatékony módszertanokat vagy hogyan képes pozitív változásokat generálni a szervezetében/közösségében.

A szervezetfejlesztő tanácsadó, aki tervezetten diagnosztizálja az adott szervezet problémáit, majd beavatkozási megoldásokat tervez,  javasol és támogatja a szervezetet a változásban. Azaz főállásban változásokat generál, amelyek eredménye egy hatékonyabb, élhetőbb és túlélni jobban képes szervezet. – definiálja a tanácsadói munkát Németh Gergely szervezetfejlesztési szakvezető.

Aki azt keresi, hogy hogyan tud élhetőbb, hatékonyabb és fenntarthatóbb – hova tovább fejlődőképes – szervezetet, közösséget építeni, létrehozni, az most a szervezetfejlesztést tanulja ki és gyakorolja. A vállalkozások életútját, fejlődését és teljesítményét határozza meg a piacon, hogy hogyan építjük fel és tartjuk karban a folyamatainkat, a struktúrát és nem utolsó sorban a közösséget egyének szintjén és csoportban.

A tudatos fejlődés azt jelenti, hogy azonosítjuk a szervezet tagjaiban és a közösségben rejlő értékeket, majd kijelölünk egy elérhető célt és megvalósítjuk azt az erősségeinkre támaszkodva. Napjainkban rendkívül fontos a szervezeti rugalmasság, adaptivitás, alkalmazkodóképesség, amely megnöveli változóképességet és a tagok nyitottságát a szükséges változásokra.

Olyan ez, mintha egy hajót különféle ötletes megoldásokkal és innovatív anyagokból készült alkatrészekkel felkészítünk arra, hogy a legkülönfélébb időjárási viszonyok között is megőrizze stabilitását és épségét, hogy eljuttasson a kiszemelt kikötőbe.

A szervezet fejlesztésének több területe van, a hatékonyság növelésétől a költségek csökkentésén át, a munkahelyi atmoszféra javításáig, a termelékenység növelésétől a bevétel vagy társadalmi megítélés javításán át a munkaadói márka megteremtéséig, a szervezeti kultúra fejlesztéséig, és még sorolhatnánk – zárja le a felsorolást a szakvezető. Célja a szervezet diszfunkcionális, illetve nem optimálisan működő paramétereinek azonosítása, illetve ezen jelenségek csökkentése vagy éppen áthidalása, miközben az értékes jellemzőket igyekszik felkutatni, előtérbe helyezni és erősíteni.

Akkor is, ha kicsi és nem tervezünk nőni?

A szociálpszichológia már két emberttől csoportnak tekinti a formációt, így a szervezetfejlesztők is innentől számítják egy csoport létrejöttét – összegzi Németh Gergely szakvezető a választ. Nincs olyan alacsony létszámú csapat, ahol a szervezetfejlesztő szakember feladat nélkül maradhatna. Ahol egynél több ember dolgozik egy cél eléréséért, már szükség van a közöttük fennálló kommunikáció, a feladatfelosztás optimalizálására, megvizsgálhatjuk a közös munka mindennapi légkörét vagy felmerülhet kérdésként, hogy egyiküket vagy másikukat milyen eszközökkel tehetjük lojálissá a céghez, esetleg milyen módszerekkel érhetjük el, hogy jobban dolgozzanak.

Hogyan történik a szervezetfejlesztés?

A szervezetfejlesztésnek, mint interdiszciplináris tudományágnak számos ágazata van. Van, amelyik a szervezet öngyógyító és megújulóképességére helyezi a hangsúlyt, van amelyik azt helyezi előtérbe, hogy az adott szervezet egyfajta organizmusként kezdjen el működni, azaz életre keljen, szinte önálló életfolyamatokat produkáljon, az emberi kapcsolatokra alapozva. Van, ahol célt illetve irányt tűznek ki a szervezet elé, és az efelé való előre haladás motorjaként veszik igénybe a szakszerű szervezetfejlesztést. Mi ezeket az irányzatokat ismertetjük meg a képzés résztvevőivel, hogy lássák a teljes palettát – meséli lelkesen Gergely.

Egyedül nem megy

A stabil, mégis rugalmas szervezet kialakításának, a meglévő szervezet optimalizálásának egyik legfontosabb eszköze a tudatosság. Nem csak a cél kijelölésében, de a kiválasztott átalakulási folyamatok véghezvitelében is nagy szükség van a koncentrált figyelemre, az egyetértésre és az elfogadásra. A tudatosság kulcsa pedig a vezetőség kezében van, hiszen az ő feladatuk a cél és az út kijelölése, a lépések kiválasztása, az eszközök lefektetése és a rögzített szabályok betartatása. Az ő részükről igényel odaadó közreműködést a szervezet elemzése során a fejlesztésre szoruló pontok beazonosítása (fel- és beismerése), a szerepek felosztása, a szervezet szerkezetének stabilizálása is. A teljes közösségre hatnak a változások, amiket a szervezetfejlesztési tanácsadók generálnak, ugyanakkor a vezetők döntései és támogatásuk nélkül nem megy – ecseteli a szakvezető lassan 20 éves gyakorlati tapasztalatára támaszkodva.

Ki az aki segíteni tud egy szervezet fejlesztésében?

A szervezetfejlesztési folyamat megtervezését és levezetését, a tervezéshez szükséges előzetes felméréseket szervezetfejlesztési szaktanácsadókra bízzák, azok, akik  elvárják a profi teljesítményt és eredményt. Úgy hoztuk létre a Szervezetfejlesztő képzés tematikáját – meséli Németh Gergely az alapítás kihívásaira utalva, hogy a szaktanácsadó alapképzettsége lehet vezetői, szervezeti és működtetési tanácsadói, HR vagy hatékonysági tanácsadói, illetve bármilyen más, amely szakmának célja a vállalkozások hatékony működtetése és/vagy a vezetői hatékonyság növelése.

A Budapesti Metropolitan Egyetem Szervezetfejlesztő képzése a szakma iránti új érdeklődőknek és a tapasztalattal rendelkezőknek egyaránt szól, hiszen alaptudást rendszerező és gyakorlati szemléletmódja, valamint élő kapcsolatépítési lehetőségei bárkinek hasznára válnak. A másoddiplomás képzés gyakorlati óráin a hallgatók megismerkedhetnek az egyéni és csoportos viselkedést leíró pszichológiai irányzatokkal (gazdaság- és szociálpszichológia), szervezet- és irányításelméletekkel, stratégiai és projektmenedzsmenttel, illetve a tanácsadó hatékonyság alapját képező kompetenciákkal. Az oktatók között csupa gyakorlati szakember található, egy részük a szervezeti oldalon, másik részük a tanácsadói oldalon szerezte tapasztalatait.