Akár július 15-éig is tarthat a tanév - itt az új jogszabálytervezet

Startlap - Startlap
Március 10-éig lehet véleményezni a pedagógusok további béremeléséről és a köznevelést érintő kérdésekről szóló jogszabálytervezetet, amit a Belügyminisztérium március 2-án tett közzé. A tervezet szerint a kormány több alapvető változtatást is végrehajtana az oktatásügyben.

Az egyik legfontosabb változás, hogy megszűnne a közalkalmazotti jogviszony, ehelyett köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt vezetnének be – írja a jogszabálytervezetet ismertető cikkében a Telex.

Szintén újdonság, hogy tervezet a jövőben már csak véleményezési joggal ruházná fel a pedagógusokat és tantestületeket a saját iskolájukat érintő kérdésekben (pl. a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat vagy a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása stb.) a végső döntéseket az igazgató és a fenntartó hozná meg.

Bővülne a nevelőtestületbe tartozó pedagógusok köre: a heti legalább öt órát tanító, óraadó pedagógusok, valamint a hit- és erkölcstanoktatók is a nevelőtestülethez tartoznának a jövőben.

A köznevelési intézmény házirendjéből kikerülne az, hogy az SZMSZ és a házirend nyilvános.

Hosszabb tanév

Módosulthat a tanév menete is. A fenntartó egyetértésével

az iskola igazgatója elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, sőt, a tanítási év meghosszabbítását is.

Ez utóbbi teljesen új jogkörként került bele a tervezetbe, és e szerint a tanév meghosszabbítására felhatalmazást kap a köznevelésért felelős miniszter is – jegyzi meg a Telex. A vonatkozó rész így szerepel a tervezetben: 

“Ha előre nem látható és el nem hárítható okból a tanítási évben a tantárgyi követelmények átadása nem biztosítható, a köznevelésért felelős miniszter rendeletében a tanítási évet legfeljebb július 15-ig meghosszabbítja.”

Szintén új elem, hogy az általános iskolában az eddigi délután öt helyett este hatig kellene gondoskodni a gyerekek felügyeletéről.

Jelentősen megváltoztatnák a pedagógusok munkaidejére, terheltségére vonatkozó szabályokat is. Az általános teljes napi munkaidő a napi nyolc órát meghaladhatja majd, azzal a kitétellel, hogy a napi munkaidő mértéke a tizenkét, a heti munkaidő mértéke pedig a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. A munkaidő-beosztástól eltérő idő pedig nem minősül majd rendkívüli munkaidőnek.

Jelzés a fenntartó felé

Szerepel a jogszabálytervezetben egy teljesen új rész is: a köznevelési közfeladat folyamatos ellátásának biztosítása érdekében, ha az állami fenntartású köznevelési intézmény működése a jogszerűtlen vagy a jogszerű és jogszerűtlen munkabeszüntetések együttes hatása miatt ideiglenesen nem biztosítható, az intézmény vezetője jelzést kell, hogy tegyen a fenntartó felé. A jelzés után a köznevelési intézmény fenntartója az érintett intézménytől eltérő feladatellátási helyet jelöl ki.

A fenti idézet azt jelentheti, hogy a diákokat áthelyezhetnék másik intézménybe, ha az ő iskolájukban nem biztosított az oktatásuk elegendő tanárral

– írja a Telex.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétfőn levelet küldött Maruzsa Zoltán államtitkárnak, amiben többek között azt írták: ez a jogszabálytervezet nemcsak az intézményi autonómiát korlátozná még inkább, hanem számos szerzett jog elvesztésével is járna.

 

Címlapkép: MTI/Mónus Márton

Ez is érdekelhet

képcím

Magyar Péter így kívánt kellemes húsvéti ünnepeket

képcím

Bejelentették a pedagógusok béremelését

képcím

Pintér bejelentette, hogy januártól biztosan jön a tanárok...