Belföld 2020. július 29.

Ez vár a Magyarországra érkezőkre

Fatima Belföld 2020. július 29.
Minden Magyarországra belépő személy okmányellenőrzésen és testhőmérséklet-mérésen, illetve szükség esetén további egészségügyi vizsgálaton esik át, ám más-más szabályok vonatkoznak a különböző színnel ellátott országokból érkezőkre.

Mint ismert, július 15-től kezdve Magyarország Kormánya a koronavírus fertőzöttség alapján három kategóriába (zöld, sárga és vörös) sorolja a világ országait és ennek alapján határozza meg a magyar és külföldi állampolgárok belépésére vonatkozó szabályokat. Ezeket foglaljuk össze, ám a további részletes szabályok és pontos előírások a vonatkozó kormányrendeletben találhatók.

Hazatérő magyar állampolgár

A zöld jelzéssel besorolt országokból Magyarország területére érkező magyar állampolgárok korlátozás nélkül beléphetnek Magyarország területére, azonban a sárga vagy piros jelzéssel besorolt országok területéről történő belépés során az utasok egészségügyi vizsgálaton esnek át és a kormányrendeletben meghatározottak szerint a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kel vonulniuk.

Ha a fertőzés gyanúját nem állapítják meg és a határt átlépő magyar állampolgár a belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, akkor nincs szükség további  járványügyi megfigyelésre.

A külföldről érkező személy a fenti sárga jelzéssel besorolt országok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan magyar vagy a sárga jelzéssel besorolt országban bejegyzett cég vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely cégnek kapcsolt vállalkozása működik valamely, sárga jelzéssel besorolt országban. A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a belépő személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti – taglalja a kormányrendelet alapján a beutazási szabályokat a Budapest Airport.

A korlátozások nem alkalmazandók azokra, akik a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolják, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átestek.

Magyar állampolgárral azonos megítélés alá esnek a magyar állampolgárok magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjai, ha ezt a igazolják, továbbá azok a külföldi személyek akik rendelkeznek az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatják.

Nem magyar állampolgár

Zöld jelzéssel besorolt ország területéről érkező nem magyar állampolgár korlátozás nélkül beléphet Magyarország területére, ha azonban a belépést követő 14 napon belül a fertőzés tünetét észleli, akkor a lakóhelyét / tartózkodási helyét nem hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot. Zöld kategóriájú országnak számít az EU és az EGT valamennyi tagállama és Svájc, kivéve Bulgáriát, Romániát, Svédországot, Nagy-Britanniát, és Norvégiát.

A sárga jelzéssel besorolt ország területéről érkező külföldi állampolgárok a belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át. Ha az egészségügyi vizsgálat során megállapítható a fertőzés gyanúja, a külföldi utas Magyarország területére nem léptethető be. Ha nem áll fenn a fertőzés gyanúja, akkor a külföldi állampolgár beléphet de mindenképp köteles 14 napos hatósági házi-, vagy a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba vonulnia.

A Budapest Airport és a hatóságok által életbe léptetett hőkamerás és hőmérős ellenőrzés bemutatója a Liszt Ferenc-repülőtéren 2020. február 5-én. (MTI/Balogh Zoltán)

Nincs szükség karanténra abban az esetben ha a külföldi állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Piros jelzéssel besorolt ország területéről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be. A repülőtéren a külföldi állampolgár részére ezen korlátozás alól a XVIII. kerületi rendőrség – különös méltánylást érdemlő esetben kérelem igénylésével – a 341/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben (célból) felmentést adhat. A belépés feltétele az engedély megléte esetén is a bizonyítottan elvégzett COVID-19 szűrés: amennyiben a teszt pozitív eredményt hozott, a belépést megtagadják; ha negatív, a külföldi személy beléphet az országba, de 14 nap házi karanténba kell vonulnia.

A külföldről érkező személy a sárga jelzéssel besorolt országok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan magyar vagy a sárga jelzéssel besorolt országban bejegyzett cég vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely cégnek kapcsolt vállalkozása működik valamely, sárga jelzéssel besorolt országban. A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a belépő személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

Színjelzéssel ellátott országok
Fotó: koronavirus.gov.hu

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére akkor léphet be, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 betegség gyanúját nem állapítja meg. A belépés további feltétele, hogy a személy rendelkezzen a schengeni beutazási feltételekkel, hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, emellett további feltétel, hogy a célországba történő beutazása, és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos országba történő belépése biztosított legyen.

Átszálló utasok esetében mindig a kiinduló országra vonatkozó kategória érvényes.

A rendőrség meghatározza az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát, a pihenőhelyeket és az ország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet. A beléptetett személy Magyarország területén történő áthaladás során csak a rendőrség által meghatározott útvonalon közlekedhet, kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges (egészségügyi vagy műszaki) okból, a kijelölt pihenőhelyeken állhat meg, és a legrövidebb idő (maximum 24 óra) alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

Keresés az oldalon