Megrázó fotók az au­tó­já­ban össze­égett fi­a­tal nő balesetéről

Tel­je­sen ki­égett egy autó a Rác­ke­vét és Kis­kun­lac­há­zát össze­kötő úton, a sofőr a hely­szí­nen meg­halt - kö­zölte az Or­szá­gos Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Fő­igaz­ga­tó­ság szer­dán.

Forrás: ripost.hu | 2016-12-12 19:25